Zjazdy

wp_20161204_002

10 grudnia 2016 
Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy 
       owarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”

W programie Zjazdu:
– Hymn Harcerski
– Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za lata 2012 – 2016
– Prezentacja medialna
– Wręczenie odznaczeń, podziękowań
– Dyskusja
– Wybór władz Stowarzyszenia
– Przyjęcie kierunków działania Stowarzyszenia na lata 2016 – 2020
– Obiad wigilijny