Władze Katowice

skauci-cipart1

Władze Kręgu Terenowego

wybrane na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym dniu 15 stycznia 2016 roku

 

Zarząd :

Przewodnicząca:                  hm Stanisława Jędruszek-Sowiżdżał

                              Sekretarz:                              hm Barbara Drożdżowska

                              Skarbnik:                               hm Mariola Słyk

Komisja rewizyjna:

            Przewodnicząca                     hm Urszula – Malina Kupczyk-Sodzawiczny

                              Członek KR                             phm Grażyna Łysakowska

                              Członek KR                             hm Mieczysław Kmieciak

 

 

skauci-cipart1                             Zarząd Kręgu Terenowego

wybrany na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym w dniu 19 września 2013 r.

 

                                     Przewodnicząca:                  hm Stanisława Jędruszek-Sowiżdżał

                                     Sekretarz:                              hm Małgorzata Kusina

                                     Skarbnik:                               hm Mariola Słyk

skauci-cipart1                      Pierwszy Zarząd Kręgu Terenowego

wybrany na spotkaniu w dniu 25 stycznia 2012 roku

Przewodniczący:                  phm Mirosław Łysakowski

                                   Wiceprzewodniczący:          hm Jan Gołąbek

                                   Sekretarz:                              hm Stanisława Jędruszek-Sowiżdżał

                                   Skarbnik:                               hm Mieczysława Tomera