Program Pracy Katowice

KRĄG TERENOWY SRH „CZUWAJ” KATOWICE

PROGRAM PRACY KRĘGU 2013/2014 :

Działania w kręgu

1. Sporządzenie listy instruktorów harcerskich, którzy działali w latach 60, 70, 80, 90 … na terenie Katowic i katowickiego Hufca ZHP.

2. Rozpowszechnianie informacji o utworzeniu kręgu i nabór nowych członków.

3. Organizacja spotkań „Śladami historii” z zasłużonymi instruktorami:

m.in. z Krystyną Heską-Kwaśniewicz, Juliszem Szaflikiem. Marianem Koziołem…

4. „Bohaterowie byli wśród nas” – opracowanie i przedstawienie sylwetek zasłużonych, a nieżyjących już instruktorów i działaczy harcerskich, m.in. Jana Grzbieli, Ady Korczyńskiej, Alfonsa Burzyńskiego, Wojciecha Niederlińskiego, Józefy Kantorówny,

5. Sporządzenie wykazu i zebranie napisanej bibliografii o harcerstwie katowickim i śląskim.

6. Podjęcie prac nad przygotowaniem materiałów do „Kroniki harcerstwa katowickiego”.

7. Nawiązanie współpracy z Dyrekcją Biblioteki Śląskiej – w związku z planami utworzenia Muzeum Harcerstwa Śląskiego, zbieranie materiałów i pamiątek celem przekazania do tego muzeum.

8. Udział w akcji „Płomyki pamięci”

– sporządzenie listy grobów zasłużonych instruktorów i działaczy harcerskich znajdujących się na katowickich cmentarzach

– opieka nad tymi grobami (m.in. oznakowanie tych grobów naklejkami).

9. Organizacja ogniska harcerskiego – wiosną lub jesienią 2014 r.

10. Wspólne wyjścia na koncerty i do teatru.

11. Co miesięczne dyżury kręgu w drugi /lub inny/ czwartek miesiąca – w siedzibie SHR w Katowicach przy ul. 3 Maja 22.

Działania na rzecz SRH

1. Udział w kampanii związanej z 10-leciem działalności SHR „CZUWAJ”

– zebranie materiałów na wystawę „CZUWAJKI”

– udział w centralnej uroczystości w Bibliotece Śląskiej w kwietniu 2014 r.

– udział w pikniku instruktorskim na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej w sierpniu 2014 r.

2. Udział w corocznych obchodach Dnia Myśli Braterskiej 2014 r. zorganizowanych

przez KCH.

Działanie w środowisku

1. Nawiązanie współpracy z kręgami instruktorskimi z terenu Katowic (organizacja

wspólnej imprezy np. ogniska).

2. Wyjazd na teren obozowania do Jaworza-Nałęża wspólnie z kręgiem „Jaworze”.

3. Zorganizowanie pomocy instruktorskiej – merytorycznej i w miarę możliwości materialnej

dla drużyn działających na terenie Katowic ( w tym szczep Dh Maliny).

4. Organizacja imprez towarzyskich celem zapoznania b. instruktorów z działalnością kręgu

i zachęcenia do ich wstąpienia w nasze szeregi.

                                                           Zarząd Kręgu:

                                Przewodnicząca: hm Stanisława Jędruszek_Sowiżdżał

                                Sekretarz: hm Małgorzata Kusina

                                Skarbnik: hm Mariola Słyk