Odeszli

 

W dniu 11 grudnia 2017r., w wieku 45 lat odeszła na wieczną wartę
pwd. Wioletta Kobiec-Bednarska, członek Kręgu Terenowego w Zawierciu.

Drużynowa w Szkole Podstawowej w Łazach. Uczestniczka obozów i zimowisk. Miła, sympatyczna, koleżeńska. Od 2015r. aktywny członek zawierciańskiego kręgu SRH „Czuwaj”. Jej nagła śmierć przekreśliła realizację ambitnych planów działania w kręgu.

W dniu 1 listopada 2017 r. w wieku 82 lat odeszła na wieczną wartę
hm. Marianna Jurga, członek Kręgu Terenowego w Zawierciu.

Wychowawczyni wielu pokoleń instruktorów harcerskich, na której obecność, oddanie i serce zawsze można było liczyć, dla której bezinteresowność, uczciwość oraz przyjaźń były wartością nadrzędną i cechowały każde Jej działanie. W latach1957-1969 komendantka Zawierciańskiego Hufca ZHP, kierowniczka Wydziału Młodzieży Starszej Chorągwi Katowickiej, komendantka Harcerskiej Akcji „Zamonit”,  delegat na II, III i IV Zjazd ZHP, członkini Rady Naczelnej ZHP, wiceprzewodnicząca Zarządu Zawierciańskiego Kręgu Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”; mgr pedagogiki, nauczycielka, współtwórczyni ruchu harcerskiego na miarę czasów,
w których przyszło Jej żyć. Pogodna, zawsze życzliwa, pomocna i otwarta na potrzeby innych, a jednocześnie nieustępliwa w sprawach życia społecznego, lojalności i postaw wychowawczych. Zawsze starała się nie sprawiać kłopotów swemu otoczeniu i taka pozostała do końca, odchodząc, po cichu zamknąwszy za sobą drzwi do wieczności.

W dniu 12 października 2016r, w wieku 68 lat odszedł na wieczną wartę
hm. Jerzy Skutnik, członek Kręgu Terenowego w Zawierciu.Nieprzerwanie od 1974 do 1986 r. z wielkim zaangażowaniem pracował we wszystkich komórkach pionu kwatermistrzowsko – finansowego zawierciańskiego hufca ZHP. Kwatermistrz hufca /1976-80/. Kwatermistrz Zgrupowań Obozów w Przyłubsku i Kostkowicach /1974-1984/, kwatermistrz HAZ – 1986. Z ogromną starannością  dbał o powierzone mu mienie. Kochał młodzież i przekazywał im swoje umiejętności i doświadczenia. Leśnik, miłośnik przyrody.

W dniu 14 września 2017, w wieku 74 lat odszedł na wieczną wartę
hm.
Janusz Rajczyk, członek Kręgu Terenowego w Zawierciu.

Przeszedł wszystkie szczeble harcerskiego i instruktorskiego wtajemniczenia. Drużynowy w Szkole Podstawowej Nr.5 w Zawierciu,  szczepowy  w Szkole Podstawowej  Nr 1 w Siewierzu, szczepowy w Liceum Pedagogicznym w Zawierciu. Jako nauczyciel i instruktor  aktywnie wspierał  działalność harcerską  w Liceum Budowlanym i Technikum Hutniczym im. S. Staszica w Zawierciu. Zapał i pasja z jaką oddawał się harcerstwu została uhonorowana funkcją  komendanta  Hufca ZHP w Zawierciu /1971-1978/. Był głównym twórcą  powstania ośrodka obozowego w Kostkowicach. Członek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich.  Zastępca Komendanta  Śląskiej Chorągwi ZHP. Radosny, rozśpiewany i pogodnym człowiek, kochający ludzi. Wspaniały gawędziarz trafiający do wszystkich słuchaczy. Współtworzył Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”. Był pierwszym przewodniczącym zawierciańskiego kręgu tego stowarzyszenia /2005-2008

W dniu 11 lipca 2017 roku, w wieku 74 lat odszedł na wieczną wartę
ćwik Edward Antonczak, członek Kręgu Terenowego w Rydułtowach

Druh Edward Antonczak  – członek historycznej II Drużyny Harcerzy im Stefana Czarnieckiego w Rydułtowach, niezawodny przyjaciel 111 Osiedlowej Drużyny Harcerskiej, współtwórca Koła Przyjaciół Harcerstwa przy 111 ODH. Do kręgu Rydułtowy SRH „CZUWAJ” należał od dnia jego założenia (2011 r.), współautor monografii „Ocalić od zapomnienia. Historia harcerstwa w Rydułtowach”. Społecznik, aktywnie uczestniczący w pracach Towarzystwa Miłośników Rydułtów.

Cześć jego pamięci.

W dniu 25 maja 2017, w wieku 64 lat odszedł na wieczną wartę hm. Jerzy Zieliński, członek Kręgu Terenowego w Zawierciu.

Kwatermistrz IX szczepu przy Liceum Medycznym w Zawierciu (1973-75),od 1975 do 1989 w pionie kwatermistrzowsko – finansowym zawierciańskiego hufca ZHP, kwatermistrz hufca /1981-82/, zastępca kwatermistrza Ośrodków Obozowych w Kostkowicach /1979-80/,drużynowy 96 Drużyny Harcerskiej HSPS przy ZSH w Zawierciu /1979-80/.Uczestnik obozów i zimowisk. Wesoły, miły, koleżeński – dusza towarzystwa. Członek zawierciańskiego Kręgu SRH „Czuwaj” od 2014r.

 

21 stycznia 2017 r. w wieku 92 lat odszedł na wieczną wartę Druh hm. Tomasz KŁYS, instruktor, Senior ZHP

IMG_8798-R.I.P-2                                                                    

W 1848r. rozpoczął pracę jako nauczyciel, początkowo w Miedzianej, następnie w Grabowej, od 1955 r. w Porębie gdzie był dyrektorem kolejno Szkoły Podstawowej Nr. 3 i 2, aż do przejścia na emeryturę w 1986r. Jako pedagog organizował i prowadził drużyny i szczepy harcerskie w swoich szkołach. W latach 1962-82 pełnił także funkcje członka Rady i Komendy Hufca ZHP w  Zawierciu, oraz członka Komisji Kształcenia i Stopni Instruktorskich. W latach 1963-91 brał udział w akcjach letnich i zimowych jako instruktor, a później Komendant kursów, obozów zgrupowań. Aktywnie związany z harcerską akcją „Zamonit”. Od 2006r. członek Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”. Za swoją działalność społeczną wielokrotnie wyróżniany i odznaczany m.in. Krzyżem Kawalerskim, złotym Krzyżem Zasługi, „Za Zasługi dla ZHP”, „Za Zasługi dla Chorągwi Śląskiej ZHP”.
A dla nas, zawierciańskich instruktorów i harcerzy?
Druh Tomek, zawsze uśmiechnięty, emanujący spokojem i optymizmem. Dobry, skromny, ciepły człowiek, szanujących małych i dużych. Uczył radości z osiągania wyznaczonych celów, dla wszystkich był autorytetem i wzorem postępowania.
Takim pozostanie w naszej pamięci .Żegnaj Druhu Tomku!

W dniu 21 stycznia 2016 roku w wieku 70 lat odszedł na wieczną wartę hm Alfred Chromik Instruktor Hufca Ziemi Rybnickiej. Członek Kręgu Terenowego Rybnik.

Hm. Alfred Chromik swoją przygodę z ZHP rozpoczynał w Rybniku-Ligocie, gdzie był miedzy innymi drużynowym drużyny zuchowej. Był wielokrotnym członkiem kadry kolonii zuchowych Szczepu Ligota. Członek Rady Hufca w latach 1969 – 1973. Kwatermistrz Hufca od 1969 do 14 grudnia 1972roku. W latach 1970 – 1972 członek Komisji Kształcenia i Stopni Instruktorskich. Kwatermistrz zgrupowań obozów Hufca Rybnik. Wyróżniony Odznaką „Za Zasługi dla Hufca Rybnik” oraz „Odznaką Ruchu Przyjaciół Harcerstwa”. Od 14 czerwca 2004 roku członek Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego ”Czuwaj” – Krąg Rybnik.

W dniu 22 lipca 2014 roku  w wieku 57 lat odeszła na wieczną wartę
org. Teresa Palki
 Instruktorka Hufca Ziemi Rybnickiej, Członkini Kręgu Terenowego Rybnik.

 

W 1973r. wstąpiła w szeregi Związku Harcerstwa Polskiego zostając członkiem drużyny MSR przy II liceum Ogólnokształcącym w Rybniku. W tymże roku złożyła zobowiązanie instruktorskie oraz uzyskała patent drużynowego HSPS, a w 1974 – stopień organizatora. Od 1978r. była członkiem Referatu HSPS przy Komendzie Hufca w Rybniku. Wielokrotna instruktorka kadry obozowej ośrodka harcerskiego w Wapienicy, pełniąca m.in. funkcję sekretarza obozu. Odznaczona Medalem „Za Zasługi dla Akcji Klimczok”. Od 2012r. członek Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego ”Czuwaj” – Krąg Rybnik.

W dniu 29 września 2012 roku w wieku 58 lat odszedł na wieczną wartę phm Anzelm Szulik Instruktor Hufca Ziemi Rybnickiej. Członek Kręgu Terenowego Rybnik.

Szczepowy i drużynowy DH przy SP w Świerklanach Górnych. W latach 1972 – 1974 Komendant Rejonu Świerklany. Członek Rady Hufca w kadencji 1973 – 1975. Wielokrotny współorganizator Manewrów Techniczno Obronnych, członek pocztu sztandarowego Hufca Rybnik oraz wielokrotny członek kadry zgrupowania obozów ośrodka w Wapienicy. Odznaczony „Za Zasługi dla Akcji Klimczok” oraz Odznaką „XXV lecia Akcji Klimczok”. Od 2004 roku sekretarz SRH „Czuwaj” – Krąg Rybnik.

W dniu 29 lipca 2012 roku w wieku 69 lat odszedł na wieczną wartę hm Jan Stacha Instruktor Hufca Ziemi Rybnickiej. Członek Kręgu Terenowego Rybnik. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Członek ZHP od grudnia 1956r. Zastępowy 37 DH przy ZSZ w Rybniku w latach 1957-1959.
W 1959 roku ukończył kurs drużynowych starszoharserskich. W latach 1960-1963 drużynowy
18 RDH MSR przy Komendzie Powiatowej MO w Rybniku. Od 14 października 1965r. instruktor Zespołu Starszoharcerskiego przy Komendzie Hufca w Rybniku, a od stycznia 1966r. przewodniczący Komisji Techniki i Specjalności. Członek Rady Hufca (1967-1969) i komendy Hufca, kierownik Referatu Starszoharcerskiego (1968-1969). W latach 1969 – 1970 instruktor Ośrodka harcerskiego w Chorzowie oraz instruktor Komendy Chorągwi w Katowicach – inspektor drużyn czerwonych beretów (1969-1976). Wielokrotny komendant obozów i kursów drużynowych HAS. Wyróżniony Odznaką „Za Zasługi dla Hufca Rybnik”. Od 14 czerwca 2004 roku członek Stowarzyszenia Ruchu harcerskiego „Czuwaj” – Krąg Rybnik

W dniu 14 grudnia 2010 roku w wieku 60 lat odszedł na wieczną wartę hm Eugeniusz Chlubek Instruktor Hufca Ziemi Rybnickiej. Członek Kręgu Terenowego Rybnik.

W ZHP od 1960 roku. W latach 1961 – 1967 przyboczny, drużynowy, szczepowy (1967-1972)
w LO Knurów. W latach 1972 – 1975 komendant Miejskiego Związku Drużyn w Knurowie. Członek Rady Hufca Rybnik (1973-1991). Od 1975r. do 2 czerwca 1982 r. kierownik Referatu Drużyn HSPS, od 2 czerwca 1982 r. do marca 1991r. kierownik Referatu Sportów Obronnych. Członek Komisji Kształcenia i Stopni Instruktorskich (1976-1983). Wielokrotny organizator i komendant obozów, organizator Manewrów Techniczno-Obronnych i Spartakiad Sportów Obronnych Hufca. Odznaczony Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”, Honorową i Złotą Odznaką „Za Zasługi dla Chorągwi”, Odznaką  „Za Zasługi dla Hufca Rybnik”, Srebrną Odznaką „ Za Zasługi dla Akcji Klimczok”, Odznakami „XXV-lecia” i „XL-lecia Akcji Klimczok”. Od 14 czerwca 2004r. członek zarządu Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” – Krąg Rybnik.

W dniu 7 czerwca 2010 roku w wieku 57 lat odeszła na wieczną wartę hm Barbara Sokołowska Instruktorka Hufca Ziemi Rybnickiej, Członkini Kręgu Terenowego Rybnik

Drużynowa DH przy SP 24 (1972-1080). W latach 1972 – 1973 oraz 1976 – 1980 członkini Referatu Harcerskiego, od 1980 do 2.06. 1982r. kierownik tego referatu. Od 1982 do 1984 kierownik Referatu Turystyki. Członkini Rady Hufca (1980-1984) oraz Komisji Kształcenia i Stopni Instruktorskich (1981-1983). Organizatorka i komendantka kursów drużynowych harcerskich, rajdów, szkoleń organizatorów turystyki. Odznaczona Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”, Odznaką „Za Zasługi dla Hufca Rybnik”. Członkini SRH „Czuwaj” – Krąg Rybnik

W dniu 4 czerwca 2008 roku  w wieku 51 lat odeszła na wieczną wartę hm Danuta Hawełka Instruktorka Hufca Ziemi Rybnickiej, Członkini Kręgu Terenowego Rybnik

Drużynowa 5 DH przy SP 2 w Rybniku (1972-1975) i 1 DH w SP 1 w Rybniku (1975-1976).
Od 1980 do 1984 roku pracownik etatowy ZHP – zastępczyni komendanta Hufca Rybnik ds. organizacyjnych. Członkini Rady Hufca (1980-1984), Komisji Kształcenia i Stopni (1981-1984). Komendantka obozów, instruktorka kadry kolonijnej i ośrodka obozowego w Wapienicy. Odznaczona Krzyżem „Za Zasługi dla Hufca Rybnik”. Członkini Stowarzyszenia Ruchu harcerskiego „Czuwaj” w Rybniku