Działalność – Rydułtowy

 

Dh    Małkowska w  Rydułtowach – 28 stycznia2015

OLYMPUS DIGITAL CAMERA   OLYMPUS DIGITAL CAMERA    OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA   OLYMPUS DIGITAL CAMERA   OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA     OLYMPUS DIGITAL CAMERA     OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA    OLYMPUS DIGITAL CAMERA      OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Spotkanie  noworoczne -16 stycznia  2015

                      

Krąg na Walnym Zebraniu SRH „Czuwaj” w Chorzowie 12 grudnia 2014

          

Kartofelek – 17 października  2014

         

Piknik w  Kostkowicach -30  sierpnia  2014

                          

Święto pieśni patriotycznej  – 9 listopada 2013 rok

     

Święto pieczonego kartofla  – 10 październik 2013

          

HISTORIA SZTANDARU Hufca „Błękitne Niebo” ZHP W RYDUŁTOWACH

W dniu 30 kwietnia 2013 roku Hufcowi „Błękitne Niebo” Związku Harcerstwa Polskiego
w Rydułtowach komendant Śląskiej Chorągwi ZHP, harcmistrz Andrzej Lichota, rozkazem specjalnym l. 1/2013nadał prawo posiadania sztandaru.
Wręczenie sztandaru i odczytanie Rozkazu Komendanta nastąpiło w Rydułtowach 2 maja 2013 roku.
W dniu tym, miasto czciło „Dzień flagi” a uroczystość zapoczątkowana została tradycyjnym przemarszem pocztów sztandarowych, delegacji i zaproszonych gości spod budynku straży pożarnej do kościoła pod wezwaniem św. Jerzego. Wśród pocztów sztandarowych, w obecności harcerzy hufca i członków Kręgu Rydułtowy Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „CZUWAJ”maszerował historyczny sztandar II Drużyny Harcerzy im Stefana Czarnieckiego w Rydułtowach.
Nowy, pierwszy w Rydułtowach sztandar hufca, został wyszyty z inicjatywy Komendanta Hufca, harcmistrza Henryka Komarka przez Pracownię Sióstr Karmelitanek w Gnieźnie. Autorem projektu graficznego był podharcmistrz Jerzy „Koń” Konofał.
Przyjmując potrzebę uświetnienia 90-cio letniej rocznicy istnienia ruchu harcerskiego
w Rydułtowach oraz ponowne utworzenie Hufca Związku Harcerstwa Polskiego
w Rydułtowach, seniorzy harcerscy zorganizowani w Kręgu Rydułtowy Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „CZUWAJ” podjęli inicjatywę utworzenia Komitetu Honorowego Obchodów jubileuszowej rocznicy, którego celem zostało ufundowanie nowego sztandaru hufca.
W skład Komitetu Honorowego 90-cio lecia ZHP w Rydułtowach weszli:
Newy Kornelia– burmistrz miasta Rydułtowy
Justyński Krzysztof– Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śląskim
Machnik Henryk– Prezes Towarzystwa Miłośników Rydułtów
Matuszek Janusz– Dyrektor Kopalni „Rydułtowy-Anna”
Misiura Marek– Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim
Seemann Zbigniew– członek Zarządu Powiatu Wodzisław Śląski
Wycisk Andrzej– Prezes Ciepłowni Rydułtowy
Ryszard F. Zawisz– Przewodniczący Kręgu Terenowego Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „CZUWAJ”.
Patronat honorowy objął Poseł na Sejm Rzeczypospolitej – Ryszard Zawadzki.
Fundatorami sztandaru zostali:
KOMPANIA WĘGLOWA S.A.
URZĄD MIASTA RYDUŁTOWY
CIEPŁOWNIA RYDUŁTOWY SP. z o.o.
Uroczystości rozpoczęto koncelebrą mszy świętej „Za Ojczyznę”, podczas której w asyście pocztu sztandarowego Kręgu Rydułtowy Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „CZUWAJ” w składzie: podharcmistrz Teresa Anielska, przewodnik Janina Szostok, harcmistrz Robert Bluszcz, harcmistrz Stanisław Brzęczek nowy sztandar hufca spoczywał obok ołtarza.
W trakcie mszy, koncelebrant, kapelan Śląskiej Chorągwi ZHP, ksiądz podharcmistrz Piotr Larysz dokonał poświęcenia sztandaru, a po mszy świętej nastąpił ceremoniał wręczenia sztandaru Hufcowi Rydułtowy.
Nastąpiło uroczyste odczytanie Aktu nadania z wpisem do Kroniki Sztandaru i wbiciem symbolicznych „gwoździ fundatorów” przez Komendanta Śląskiej Chorągwi ZHP, patrona i członków Komitetu Honorowego. Sztandarowy pocztu, harcmistrz Stanisław Brzęczek wręczył sztandar Pani Burmistrz Kornelii Newy, która w imieniu Komitetu Honorowego przekazało go Związkowi Harcerstwa Polskiego, na ręce komendanta Śląskiej Chorągwi.
Z rąk harcmistrza Andrzeja Lichoty, sztandar otrzymał komendant Hufca „Błękitne Niebo” Związku Harcerstwa Polskiego w Rydułtowach, harcmistrz Henryk Komarek. Poczet hufca
w składzie: sztandarowa: Zuzia Komarek, dowódca pocztu: Mateusz Kopka, asysta: Marcel Klimaszko przedefilował przed zgromadzonymi w kościele świadkami uroczystości.
Osobnym, symbolicznym aktem uroczystości, było przekazanie historycznego sztandaru II Drużyny Harcerzy im Stefana Czarnieckiego w Rydułtowach, który do tej pory służył wszystkim pokoleniom rydułtowskich harcerzy do Izby Tradycji Hufca Rydułtowy prowadzonej przez Krąg Rydułtowy Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „CZUWAJ”. Poczet sztandarowy Kręgu odebrał przekazany sztandar i w jego asyście uczestniczył w dalszych obchodach „Dnia flagi”.
W tym symbolicznym geście przekazania historycznego sztandaru pod opiekę starszyzny kręgu, uczestniczył druh Stefan Skupień, pierwszy jego sztandarowy z 9 listopada 1947 roku, który wprowadzał go na poświęcenie do tego samego kościoła. Druh Skupień odebrał sztandar od prowadzącego ceremoniał podharcmistrza Ireneusza Kozielskiego i przekazał na ręce pocztu kręgu.
Dalsze uroczystości, związane z „Dniem flagi”, odbyły się na rynku, gdzie wszystkie poczty sztandarowe, wraz z nowym sztandarem harcerskim i tym historycznym asystowały przy uroczystym podniesieniu flagi państwowej, unijnej i miejskiej na maszt.
Działo się w Rydułtowach 2 maja 2013 roku, co własnoręcznym podpisem poświadczamy: , phm. Teresa Anielska, Brzęczek Stanisław, hm. Stanisław Brzęczek, Bluszcz R. hm. Robert Bluszcz, Szostok Janina, pwd. Janina Szostok, Ryszard F. Zawisz, hm. Ryszard F. Zawisz