Działalność programowa

35-lecie Harcerskiego Pomnika na  Katowickim Rynku

4 września 1983 roku na Katowickim Rynku odsłonięty został Pomnik Harcerek i Harcerzy poległych w obronie Katowic i Śląska w 1939 roku i na frontach II wojny światowej. W przeddzień tej rocznicy – 3 września 2018 roku, z inicjatywy Komendy Śląskiej Chorągwi ZHP w Muzeum Śląskim w Katowicach odbyła się konferencja instruktorska. W konferencji uczestniczyła liczna grupa członków Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”. Uczestników konferencji i gości przywitała Komendantka Śląskiej Chorągwi ZHP hm Anna Peterko. Referaty tematyczne wygłosili:  prof. UŚ dr hab. Zygmunt Woźniczka – „Harcerstwo na górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim” i prof. Krystyna Heska-Kwaśniewicz.

Trudną drogę do budowy Pomnika i jego powstanie wspominali, nie raz bardzo emocjonalnie – instruktorzy seniorzy Śląskiej Chorągwi : hm Krzysztof Witkowski, hm Helmut Rolle, hm Edward Łokieć, hm Jan Piechaczek i hm Ignacy Nędza.

 

           

Po zakończeniu konferencji wszyscy udali się na Katowicki Rynek, pod Pomnik Harcerek i Harcerzy, by tam wraz z Prezydentem Miasta Katowice Marcinem Krupą złożyć  symboliczne wiązanki kwiatów. Były też kwiaty od nas – Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego  „Czuwaj”.

    

Zdjęcia ze zbiorów własnych SRH „Czuwaj” KT Katowice, zdjęcie Pomnika – strona internetowa.

XI Zlot Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”
Janów 1 września 2018

Tym razem na terenie gminy Janów na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej spotkali się Członkowie Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” oraz harcerze i instruktorzy Chorągwi Śląskiej ZHP.
Zlot odbywał się pod patronatem:
         Przewodniczącego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – Kazimierza Karolczaka
Prezydenta Dąbrowy Górniczej – Zbigniewa Podrazy
Wójta Gminy Janów – Joanny Ścigaj
Partnerem w organizacji Zlotu była Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.

W zlocie uczestniczyło 365 instruktorów SRH „Czuwaj” i Śląskiej Komendy Chorągwi. Byli goście: Beata Małecka-Libera – Poseł do Sejm RP, Małgorzata Ochenduszko-Ludwik – Członek Zarządu Województwa Śląskiego, Stanisław Dzwonnik – Radny Sejmiku Województwa Śląskiego, Zbigniew Podraza – Prezydent Dąbrowy Górniczej, Waldemar Bojarun – Wiceprezydent Miasta Katowice, Joanna – Ścigaj Wójt Gminy Janów, Komendanta Chorągwi Śląskiej hm Anna Peterko i Skarbnik Chorągwi – hm Andrzej Lichota.

Pierwsza część zlotu odbyła się an terenie Ośrodka Rekreacyjnego „Jurajski Gród” w Piasku. rozpoczęło się apelem, podczas którego
Honorowymi Odznakami „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego” wyróżnieni zostali: Danuta Baczyńska-Kasprzyca z Kręgu Zabrze, Grzegorz Buchwald z Kręgu Chorzów, Jerzy Kasprzyk |
z Kręgu Zawiercie, Mirosława Molenda z Kręgu Dabrowa Górnicza, Grzegorz Sakłak z Kręgu Sosnowiec i Mariola Słyk z Kręgu Katowice;
Honorowymi Odznakami Ruchu Przyjaciół Harcerstwa wyróżnieni zostali:  Małgorzata Ochenduszko-Ludwik – Członek Zarządu Województwa Śląskiego, Joanna – Ścigaj Wójt Gminy Janów i Zbigniew Jakubczyk – Właściciel Kompleksu Wypoczynkowego „Jurajski Gród”.
19 instruktorom wręczono legitymacje i znaczki SRH „Czuwaj”
Podziewania za wsparcie imprezy otrzymali samorządowcy i sponsorzy.

 

 

  

        

Potem uczestnicy autokarami udali się do Złotego Potoku. Zwiedzali Muzeum Regionalne Zygmunta Krasińskiego i Izbę Edukacyjna Nadleśnictwa i zobaczyli atrakcje jurajskie na terenie Gminy Janów ( m.in. Brama Trwardowskiego,  Grota Niedzwiedzia).

Druga część Zlotu odbyła się na terenie Ośrodka Obozowego Hufca ZHP Dąbrowa Górnicza w Janowie. Tam odbyło się ognisko poświęcone 100-lecia Niepodległości Polski  i 100.rocznicy utworzenia ZHP.

 

Tradycyjnym kręgiem i piosenką pożegnaliśmy się zachowując w pamięci kolejne piękne przeżycia i odnowione przyjaźnie.

zdjęcia – dh hm Czesław Polański Krąg Chorzów

Zlot 100 lecia ZHP Gdańsk 2018

100. rocznicę powstania Związku Harcerstwa Polskiego harcerski, harcerze i instruktorzy uczcili.m.in. Zlotem 100-Lecia w dniach 6-16 sierpnia 2018 roku na Wyspie Sobieszewskiej
w Gdańsku.
Obozowało tam 12 tysięcy harcerek i harcerzy, wśród nich reprezentacja Chorągwi Śląskiej licząca 2300 osób. Na rzecz Zlotu pracowało 3 tysiące wolontariuszy. Ogrom tego przedsięwzięcia trudno było sobie wyobrazić. To trzeba było zobaczyć.
Okazją do tego był Dzień Regionów – w sobotę 11 sierpnia. Na Zlot licznie przybyli zaproszeni goście: posłowie do Parlamentu Europejskiego i na Sejm RP, przedstawiciele władz administracyjnych i samorządowych województwa, liczni prezydenci i burmistrzowie miast, przyjaciele ZHP, sponsorzy, i my -12 osobowa grupa SRH „Czuwaj” z kręgów : Katowice, Sosnowiec i Kręgu założycielskiego.

W Gdańsku witała nas piękna pogoda i zaproszenia do odwiedzenia harcerzy na wyspie Sobieszewskiej.

 

 

 

Najpierw apel Gniazda naszej Chorągwi. Pięknie zaprezentowała się Drużyna Sztandarowa z Hufca Ruda Śląska. Naczelniczka ZHP dh. hm Anna Nowosad wręczyła Laskę Skautową Dyrektorowi Planetarium Śląskiego Panu Lechowi Motyka.
  

   

    

 

Po apelu ciekawie zaprezentowały poszczególne hufce naszej Chorągwi. Oczekiwany koncert Zespołu „Słoneczni” i świetna zabawę – niestety przerwał deszcz.

    

Równie imponująco, chociaż bez licznego grona gości, wyglądał apel kończący Zlot  w dniu 15 sierpnia.

  

  

  

   

   

   

zdjęcia – ze zbiorów własnych i udostępnionych na Facebook.

 

Konferencja Naukowa – 60 – lecie reaktywowania ZHP

 

W sobotę 22 października, w gmachu Domu Oświatowego Biblioteki Śląskiej w Katowicach z inicjatywy Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego CZUWAJ i Chorągwi Śląskiej ZHP, zorganizowana została konferencja naukowa z okazji 60.rocznicy reaktywowania ZHP podczas tzw. Zjazdu Łódzkiego.

Zjazd, w którym na początku grudnia 1956 roku uczestniczyło także liczne grono przedwojennych i powojennych instruktorów harcerskich ze Śląska i Zagłębia był reakcją na falę popaździernikowej odwilży, gdy miliony Polek i Polaków z nadzieją witały powrót do rządów Władysława Gomułki i jego ekipy. Harcerstwo w latach 50. wciągnięte przymusowo w nurt ZMP
i nawet nie mające swej tradycyjnej nazwy i symboliki, np. krzyża harcerskiego czy lilijki ( nazywało się wówczas Organizacją Harcerską Polski Ludowej) nie pogodziło się z brakiem swej autonomii, a dla ZMP z kolei było zbyt silne i samodzielne, również dlatego, że harcerscy instruktorzy było dla młodzieży prawdziwymi autorytetami i przekazywali im uniwersalne wartości i zasady życia i działania.

 

dsc_2588  dsc_2598

dsc_2599                   dsc_2690  dsc_2694 dsc_2639

 

 

wp_20161022_002 wp_20161022_007

Wśród zaproszonych gości : Zastępca Naczelnika ZHP hm Krzysztof Budziński i Wiceprezydent Katowic Mariusz Skiba

dsc_2637                              dsc_2646

Konferencja odbywała się pod honorowym patronatem Dyrektora Biblioteki Śląskiej
– prof. Jana Malickiego, laureata Laski Skautowej

dsc_2593

Podczas konferencji obok głosów naukowców ,m. in. profesorów i doktorów: Andrzeja Friszke, Jana Malickiego, Feliksa Bociana i Tomasza Huka, głos zabrali liczni instruktorzy pamiętający z autopsji atmosferę tamtych dni. Są oni do dziś czynni, działając na rzecz harcerstwa w SRH CZUWAJ. Efekty konferencji poświęconej reaktywowaniu ZHP zostaną zamieszczone w publikacji książkowej, która powinna dotrzeć do czytelników już na początku grudnia b.r.

dsc_2617   dsc_2581

dsc_2620                      dsc_2704

 

W imieniu uczestników konferencji delegacja instruktorów złożyła kwiaty pod tablicą pamiątkową znajdująca się w Budynku Oświatowym Biblioteki Śląskiej, w którym w okresie międzywojennym miała siedzibę  Komenda Śląskiej Chorągwi Harcerzy.

dsc_2604 dsc_2603

O harcerska atmosferę zadbali wszyscy uczestnicy, a harcerskie piosenki intonował Krąg Instruktorski „Czarne diamenty” z Siemianowic.

dsc_2692  dsc_2684

Konferencji towarzyszyła wystawa poświęcona 3 Drużynie Harcerzy im. Tadeusza Kościuszki
z Zabrza, której autorami są dh hm Edward Łokieć i dh hm Krzysztof Witkowski

dsc_2629 dsc_2651

 

 

dsc_2653

Zadanie jest dofinansowane z budżetu miasta Katowice.