Działalność programowa

tlo

W sobotę 22 października, w gmachu Domu Oświatowego Biblioteki Śląskiej w Katowicach z inicjatywy Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego CZUWAJ i Chorągwi Śląskiej ZHP, zorganizowana została konferencja naukowa z okazji 60.rocznicy reaktywowania ZHP podczas tzw. Zjazdu Łódzkiego.

Zjazd, w którym na początku grudnia 1956 roku uczestniczyło także liczne grono przedwojennych i powojennych instruktorów harcerskich ze Śląska i Zagłębia był reakcją na falę popaździernikowej odwilży, gdy miliony Polek i Polaków z nadzieją witały powrót do rządów Władysława Gomułki i jego ekipy. Harcerstwo w latach 50. wciągnięte przymusowo w nurt ZMP
i nawet nie mające swej tradycyjnej nazwy i symboliki, np. krzyża harcerskiego czy lilijki ( nazywało się wówczas Organizacją Harcerską Polski Ludowej) nie pogodziło się z brakiem swej autonomii, a dla ZMP z kolei było zbyt silne i samodzielne, również dlatego, że harcerscy instruktorzy było dla młodzieży prawdziwymi autorytetami i przekazywali im uniwersalne wartości i zasady życia i działania.

 

dsc_2588  dsc_2598

dsc_2599                   dsc_2690  dsc_2694 dsc_2639

 

 

wp_20161022_002 wp_20161022_007

Wśród zaproszonych gości : Zastępca Naczelnika ZHP hm Krzysztof Budziński i Wiceprezydent Katowic Mariusz Skiba

dsc_2637                              dsc_2646

Konferencja odbywała się pod honorowym patronatem Dyrektora Biblioteki Śląskiej
– prof. Jana Malickiego, laureata Laski Skautowej

dsc_2593

Podczas konferencji obok głosów naukowców ,m. in. profesorów i doktorów: Andrzeja Friszke, Jana Malickiego, Feliksa Bociana i Tomasza Huka, głos zabrali liczni instruktorzy pamiętający z autopsji atmosferę tamtych dni. Są oni do dziś czynni, działając na rzecz harcerstwa w SRH CZUWAJ. Efekty konferencji poświęconej reaktywowaniu ZHP zostaną zamieszczone w publikacji książkowej, która powinna dotrzeć do czytelników już na początku grudnia b.r.

dsc_2617   dsc_2581

dsc_2620                      dsc_2704

 

W imieniu uczestników konferencji delegacja instruktorów złożyła kwiaty pod tablicą pamiątkową znajdująca się w Budynku Oświatowym Biblioteki Śląskiej, w którym w okresie międzywojennym miała siedzibę  Komenda Śląskiej Chorągwi Harcerzy.

dsc_2604 dsc_2603

O harcerska atmosferę zadbali wszyscy uczestnicy, a harcerskie piosenki intonował Krąg Instruktorski „Czarne diamenty” z Siemianowic.

dsc_2692  dsc_2684

Konferencji towarzyszyła wystawa poświęcona 3 Drużynie Harcerzy im. Tadeusza Kościuszki
z Zabrza, której autorami są dh hm Edward Łokieć i dh hm Krzysztof Witkowski

dsc_2629 dsc_2651 dsc_2653

Zadanie jest dofinansowane z budżetu miasta Katowice.