Działalność Katowice

„Harcerski krzyż w hołdzie katowickim instruktorom”
29 maja 2018

 

W roku 100-lecia powstania Związku Harcerstwa Polskiego, Krąg Terenowy Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” w Katowicach, w porozumieniu ze środowiskami harcerskimi miasta, podjął inicjatywę uczczenia pamięci instruktorów harcerskich którzy, odeszli na wieczną wartę, po latach harcerskiej służby. My, byli i czynni instruktorzy ZHP, wdzięczni jesteśmy za ich poświęcenie dla wychowania dzieci i młodzieży, za wzorce i wartości, które nam przekazywali, za patriotyzm, którego nas uczyli, za wszystkie piękne karty, które w historii Związku Harcerstwa Polskiego zapisali. Chcieliśmy, by dowodem pamięci o nich były harcerskie krzyże na ich grobach. I krzyże takie pojawiły się na 29 grobach na 11 katowickich cmentarzach. Pieniądze na to przedsięwzięcie pozyskaliśmy z budżetu miasta Katowice w ramach otwartego konkursu na inicjatywy kulturalne związane z podtrzymywaniem i upowszechnianiem tradycji narodowej , pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
W  sporządzeniu listy instruktorów, którym wdzięczność i podziękowanie chcieliśmy wyrazić pomogli nam instruktorzy poszczególnych katowickich środowisk harcerskich, rodziny zmarłych instruktorów, Komenda Hufca ZHP im. Obrońców Wierzy Spadochronowej w Katowicach, Druhna Komendantka Chorągwi  Śląskiej ZHP. Kolejne etapy realizacji zadania to  uzyskanie zgód  rodzin wybranych instruktorów, ustalenie wzoru krzyża, znalezienie wykonawcy.

 

 

29 maja 2018 roku Harcerski krzyż podpisany „Pamiętamy katowiccy harcerze” zainstalowany został na grobach:

na cmentarzu w Katowicach –Szopienicach: Małgorzaty Bieniek i Jana Bieniek,

na cmentarzu w Katowicach – Panewnikach: Alfonsa Burzyńskiego, Jana Jarosika, Jerzego Kapłonka, Jadwigi Lorens – Mola, Wilhelma Kocyby, Piotra Myśliwca, Wilhelma Rosy, Karola Szady, Henryka Tomanka, Jana Jakuba Wawrzyniaka, Wandy Wierzbowskiej, Czesława Witka oraz mogile zbiorowej Harcerzy i Powstańców,

na cmentarzu w Katowicach – Dąbrówce Małej – Franciszka Gwoździk,

na cmentarzu przy ulicy Francuskiej w Katowicach: Zofii Janaszkiewicz oraz Henryka, Elżbiety i Stefana Stangreckich,

na cmentarzu przy ulicy Gliwickiej w Katowicach: Krzysztofa Korpuli, Stanisława Sapy, Rudolfa Tomanka

na cmentarzu przy ulicy Józefowskiej w Katowicach – Ks. Prałata Jerzego Pawlika,

na cmentarzu w Katowicach Dębie – Zygmunta Serafina,

na cmentarzu przy ulicy Sienkiewicza w Katowicach: Andrzeja Frydmana i Edwarda Sośnierza

na cmentarzu w Katowicach Załężu – Stanisława Sapy,

na cmentarzu w Katowicach Bogucicach : Wandy Jordan Łowińskiej i Mariana Łowińskiego oraz Jana Sapy,

na cmentarzu przy ulicy Murckowskiej w Katowicach – Herberta i Anny Hańskich.

Temu wydarzeniu towarzyszyli członkowie rodzin zmarłych instruktorów. Dziękujemy im za tę obecność, za ich i nasze chwile wzruszenia, za wspomnienia, na które tak mało było w tym momencie czasu.

   

     

 

    

 

  Projekt współfinansowany z budżetu Miasta Katowice

 

Harcerscy seniorzy razem ….”
na wycieczce szlakiem obozów Hufca Katowice na „Klimczoku”
12-13 maja 2018

Katowicki Krąg SRH „Czuwaj” przystąpił do otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym. Nasza oferta została pozytywnie oceniona i w rezultacie otrzymaliśmy środki finansowe pozwalające nam zorganizować wycieczkę szlakiem obozów Hufca Katowice w ramach Harcerskiej Akcji Letniej „Klimczok”. Do udziału w wycieczce szlakiem naszej młodości i naszych wspomnień zaprosiliśmy wszystkie środowiska harcerskie Katowic.
Wyruszyliśmy w  majowy  weekend (12 i 13 maja).
Najpierw Zarzecze – ośrodek, gdzie od lat nie tylko wakacje spędzają wodniacy. Wszyscy oni tam zdobywali swoje szlify. Ale bywali i dalej bywają tam wszyscy katowiccy harcerze. Z parkingu ruszamy nad jezioro ……

 

I wspomnienia: o tu był nasz obóz, a te schody, … pomyśleć, że kiedyś pokonywaliśmy je kilkanaście razy dziennie.
Wreszcie na dole. Hangar jeszcze jest. Jak to wszystko funkcjonowało i jak odbywały się szkolenia wodniaków wyjaśniał  dh Janusz.

   

Te chmury nad jeziorem nie wrózyły nic dobrego. No własnie…. Ale powstała teoria, że na nasz przyjazd do Jaworza drogi muszą być czyste, stąd ten deszcz .

Kolejny etap wycieczki i naszych wspomnień – to Lipowa. Ale najpierw obiad w Zajeździe Beskidzkim w Żywcu

A w Lipowej spacerek od autokaru do śladów naszego obozowania.

     

Tyle, że śladów brak tylko pytania : czy nasz obóz na pewno był tu? Tego domu nie było, tu były namioty Komendy, a tu był plac apelowy zgrupowania.

 

I w dalsza drogę. Ale jeszcze piosenka.

A w Jaworzu Nałężu. Ośrodek po remoncie zmienił wygląd, ale atmosfera która tam była – pozostała. Zakwaterowanie – piętrowe łóżka? No i co, jak dawniej. Potem kolacja – przygotowana przez nasze Druhny, przygotowanie do ogniska, ale najpierw niespodzianka ….
Wizyta Komendantki Chorągwi dh hm Anny Peterko i Dh Zastępcy Komendantki, a zarazem Wiceprzewodniczącego „Czuwajki” dh Andrzeja Lichoty i oczywiście rozmowy przy kawie o tym co zobaczyliśmy, jakie odczucia, jakie plany na dziś, jutro, najbliższe miesiące, wspomnienia. Krótkie, ale serdeczne spotkanie.

No i wieczorne ognisko. Wspominki, opowieści piosenki, do późnych godzin nocnych

   

  

Niedziela. Po śniadaniu, niektórzy mówią, królewskim, zajęcia dowolne- spacer w kierunku Błatniej, a może nawet na szczyt ( 8 osobom to się udało), plażowanie, spacery po okolicy, śpiewanie razem z „Czarnymi Diamentami”,

 

a po lekkim obiadku powrót do Katowic.

    Projekt współfinansowany z budżetu Miasta Katowice

 

Rozmowy przy pączkach – marca 2018 toku

To nasze pierwsze spotkanie w tym roku. Dzień przed tłustym czwartkiem, a więc przy pączkach – „ w wigilię tłustego czwartku”, jak ktoś powiedział.  Pączki były, i to nawet takie smażone  przez jedną z naszych druhen.

Było tez poważnie, bo o tym jak minął rok 2017 programowo, organizacyjnie i finansowo.
Było o planach na rok 2018, złożonych ofertach konkursowych i o tym co zamierzamy
w kolejnych miesiącach.

I najważniejsze!!! Mamy kręgowe chusty.

        

 

Zjazd SRH „Czuwaj” 16 grudnia 2017

W grudniową sobotę Zarząd i Delegaci Kręgu uczestniczyli w Zjeździe Sprawozdawczym Stowarzyszenia.
Zjazd – to przede wszystkim podsumowanie tego co w Stowarzyszeniu, także w naszym Kręgu, działo się przez cały rok i przyjęcie programu działania na rok następny. Dlatego
w sprawozdaniu Przewodniczącego znalazły się informacje o naszym Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu i zmianach władz Kręgu, o naszym udziale w Zlotach klimczokowym i zamonitowym,
a także o uroczystości pod Wieżą Spadochronową i udziale w hufcowym Konkursie piosenki harcerskiej i turystycznej.
Druhna Basia Drożdzowska wyróżniona została Honorową Odznaką Rady Przyjaciół Harcerstwa.

Co w nowym roku? Harmonogram działań zawiera  m.in. ważne wydarzenie – 100 – lecie Związku Harcerstwa Polskiego. Chętnie pojechalibyśmy na Zlot 100-lecia do Gdańska. Czy będzie taka możliwość ? Zobaczymy.  Na pewno będziemy na Zlocie w Janowie.
Na razie udzieliła nam się świąteczna atmosfera – opłatek, życzenia, obiad wigilijny, …

 

 

 

  

 

Konkurs piosenki harcerskiej i turystycznej – 10 grudnia 2017r

Było tak. Dh Mirek na naszym mikołajowym spotkaniu powiedział, że mało drużyn zgłosiło się do konkursu piosenki harcerskiej i turystycznej, który w niedzielę 10 grudnia odbędzie się w Domu Kultury na Giszowcu. Może by tak Czuwajka …… Czemu nie?!.
No to przybyliśmy  w niedzielę na miejsce. Przed wejściem na salę ustaliliśmy co zaśpiewamy. Usiedliśmy na widowni i dobrze bawiliśmy się słuchając zuchów i harcerzy.
Tuż przed występem dowiedzieliśmy się, że będziemy gwiazdami wieczoru… No cóż, nie takie wyzwania przyjmowaliśmy. Udało się. Wygraliśmy w kategorii seniorów, wprawdzie  konkurencji nie było, ale jaka frajda, jaka zabawa. !!!

     

Mikołajowe spotkanie 7 grudnia 2017r

Grudniowe spotkanie zaplanowaliśmy na 7 grudnia. A, ze to blisko Mikołaja, to spotkanie mikołajowe. Był Mikołaj i Śnieżynka, były prezenty, świąteczny już nastój i jak zwykle harcerskie piosenki i wspomnienia.

  

  

 

 

Pod Wieżą Spadochronową – 4 września 2017r

Dla katowickich harcerzy i instruktorów 4 września to dzień szczególny. Myśli krążą wtedy wokół Wieży Spadochronowej w Parku Kościuszki, wokół obrońców Katowic, Harcerzy, którzy tutaj zginęli na początku września 1939 roku. Tutaj w każdym roku do uroczystego apelu stają Katowiccy Harcerze.
My swoje spotkanie rozpoczęliśmy pod pomnikiem Harcerek i Harcerzy na Rynku, gdzie złożyliśmy kwiaty. Potem wspólnie ruszyliśmy do Kościółka św. Michała, w parku, by po Mszy Świętej razem z innymi stanąć do apelu pod Wieżą.

 

  

 

Zlot Zamonitu 19 sierpnia 2017

Drugi tegoroczny zlot kręgów terenowych odbył się 19 sierpnia w Podlesicach. Tam się rozpoczął, ale zakończył w Ośrodku Obozowym Hufca Zawiercie w Kostkowicach. Nasza 10 osobowa grupa też tam była. I było tak. Zlot odbywał się na terenie Centrum Przyrodniczo – Kulturowego w Podlesicach. Po apelu, na którym Elżbieta Frydman i Łukasz Stangrecki otrzymali legitymacje i znaczki Czuwajki, czekały atrakcje – wędrówka na Górę Zborów, albo zwiedzanie Jaskini Głębokiej, a dla mniej sprawnych warsztaty bukieciarstwa  i tkactwa no i filmy o najbliższej okolicy. My oczywiście wędrowaliśmy  i zwiedzali. Wójt Gminy Kroczyce zorganizował dla nas poczęstunek składający się z miejscowych  potraw. Około  14.00 zaczął padać deszcz, a goszczący nas obiekt nie dysponuje zadaszonymi pomieszczeniami. Wobec tego sprawnie po harcersku przemieściliśmy się do Kostkowic na ognisko i grochówkę.

   

   

   

               

Krąg Katowice na Zlocie Klimczokowym – 3 czerwca 2017

Wszyscy byliśmy uczestnikami Harcerskiej Akcji Letniej „Klimczok”. Nasze obozy były w kilku miejscowościach, a stałe bazy obozowe znajdowały się w Jaworzu – Nałężu i w Zarzeczu. Zatem to nasz Zlot. Nie mogło nas zabraknąć. Nasza reprezentacja liczyła 8 osób i dobrze bawiliśmy się w całej klimczokowej społeczności zgromadzonej tym razem w Ośrodku Obozowym Hufca Rybnik w Wapienicy.

 

   

  

  

Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Kręgu – 29 maja 2017

Nasza Przewodnicząca dh Stasia Jędruszek- Sowiźdżał złożyła rezygnację i w związku z tym musieliśmy zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Kręgu. Odbyło się ono 29 maja w Centrum Organizacji Pozarządowych w Katowicach.
Zebranie wybrało nowy 4 – osobowy Zarząd i 3 – osobową Komisje Rewizyjną.  Było także okazją do rozmowy o tym, czego oczekujemy od organizacji i w jakiej formie chcemy pracować.

Noworoczne spotkanie 12 stycznia 2017

„Kiedy Nowy Rok staremu cyfrę zmienia,
wszyscy wszystkim ślą życzenia.
Przy tej pięknej sposobności …”

Spotkaliśmy się 12 stycznia w Centrum Organizacji Pozarządowych by złożyć sobie życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności, wspomnieć to co już minęło, pośpiewać, pogadać o nowych planach, o tym co będzie.
Było odświętnie, serdecznie, nastrojowo.

  

   

Przedświąteczne spotkanie – grudzień 2016

Okres przed Świętami Bożego Narodzenia kojarzy nam się m.in. z tradycjami przygotowywania ozdób świątecznych. Tę tradycję postanowiliśmy przywołać na naszym grudniowym spotkaniu. Przynieśliśmy potrzebne do tego celu materiały – nici, różnokolorowe łańcuchy, gałązki świerkowe, bombki, …. I wszystko co mogło się przydać i zajęliśmy się  robótkami. W rezultacie powstało kilka choinek, stroików, a nasz pokój został świątecznie udekorowany. Tak pracując i wspominając dawne czasy przy piosenkach Słonecznych doskonale bawiliśmy się.

 

11 listopada – Świętujemy

Pogoda nie sprzyjała spacerom. Postanowiliśmy zatem świętować tradycyjnie – przy stole. Zorganizowaliśmy biesiadę patriotyczną. Wszystkich obowiązywał strój, albo co najmniej element stroju w barwach narodowych. Śpiewaniu patriotycznych piosenek też nie było końca.

20161111_182045     20161111_182113

Pamiętamy

Czas święta Zmarłych, to czas refleksji i wspomnień o tych co odeszli na wieczną wartę. Ktoś kiedyś powiedział ” byli z nami wiele lat, z nami przezywali przygody, radości i smutki, przyjaźnie, nasza pamięć im się po prosty należy”. Pamiętajmy zatem.
W tym roku z naszych, dość skromnych środków zakupiliśmy znicze, które ozdobione naszym logo zapłonęły na grobach, tych instruktorów, gdzie dotarła niewielka grupa spośród nas.

20161101_135826 20161101_141525

Konferencja naukowa – 60 rocznica reaktywowania ZHP

To ważna rocznica dla każdego instruktora. Dlatego też uczestniczyliśmy w konferencji naukowej zorganizowanej z inicjatywy naszego Stowarzyszenia oraz Komendy Chorągwi.  Słuchając wystąpień poszczególnych prelegentów  można było znacznie poszerzyć wiedzę o tzw. Zjeździe łódzkim. Wiele informacji opartych o dokumenty i wyniki badań historyków  zmieniało naszą dotychczasową wiedze o przebiegu tamtych dni i kontekście historycznym.

Konferencja odbywała się w gościnnych progach Domu Oświatowego Biblioteki Śląskiej.
W konferencji uczestniczyła nasza 5 osobowa grupa i z wielka radością gościliśmy wśród nas dh Włodzimierza Józefowicza – pierwszego Komendanta Hufca Katowice oraz Juliusza szaflika
z małżonką.

dsc_2584  dsc_2595  dsc_2619 dsc_2668   dsc_2679  dsc_2681 dsc_2688

Spotkanie noworoczne  15 stycznia 2016r

Tym razem noworoczne spotkanie postanowiliśmy zorganizować w pięknych wnętrzach wyremontowanej i rozbudowanej Filharmonii Śląskiej w Katowicach. Na ostatnim piętrze tuż przy  świątecznej dekoracji patio,  nastrój i atmosfera  jest podniosła.

wp_20160122_008 wp_20160122_009

Wcześniej jednak podsumowanie minionego roku i nie tylko. Sprawozdanie Przewodniczącej, Skarbnika,  potem wybór nowej Druhny Sekretarz – została nią Basia Drożdżowska, i wybór Komisji Rewizyjnej, bo to nakazuje Statut. A potem poczęstunek życzenia te harcerskie i te osobiste, długie rozmowy przerywane piosenkami.

img_2925   img_2928   img_2931 img_2932   img_2933  img_2944 img_2948   img_2949  img_2950

Zjazd Delegatów SRH „Czuwaj” – 12 grudnia 2015 r

W drugą sobotę grudnia, jak co roku, odbyło się Walne Zebranie Delegatów, od tego roku zwane Zjazdem. Tak stanowi Statut. I tym razem zebrani wysłuchali sprawozdań z pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia. Przyjęli uchwały w sprawie Statutu i program działania na następny rok. A potem kolędnicy, opłatki i życzenia oraz wigilijny obiad.

img_3264   img_3269   img_3339 img_3459   img_3521   img_3615 img_3635

Kolejne spotkanie u Mieci – 23 kwietnia 2015r

Znowu spotykamy się u druhny Mieci. Tym razem wiosna i ognisko pod kwitnąca magnolią. Piosenki. Wspomnienia. Pogaduszki, ale także znaczki i legitymacje członkowskie dla 5 osób.

img_0032   img_0035   img_0039 img_0040   img_0045-1   img_0045 img_0053   img_0055   img_0056 img_0061

Spotkanie noworoczne – 15 stycznia 2015r

Nasze noworoczne spotkanie odbyło się w „Rudym Goblinie” czyli u Grażyny i Mirka. Tradycyjny poczęstunek, życzenia, plany i zamierzenia na kolejny – 2015 rok Oby pozwolił nam rozpijać się
i realizować  to co zamierzamy. Dosiego roku !

dscn3319   dscn3321   dscn3322 dscn3323   dscn3325   dscn3327

Walne Zebranie Delegatów SRH „Czuwaj” – 13 grudnia 2014 roku

Kolejny rok mija. Czas podsumowań naszej całorocznej pracy. Znakomitym miejscem dla tego jest Walne Zebranie Delegatów, które obradowało 13 grudnia w Ośrodku Harcerskim
w Chorzowie. Świąteczny nastrój tym razem wprowadzili kolędnicy z Pszczyny.

sam_5164   wp_20141213_003   wp_20141213_015 wp_20141213_023  wp_20141213_026

Piknik instruktorski – 30 sierpnia 2014r

Uroczystości jubileuszowych – ciąg dalszy. Tym razem bardzo po harcersku, czyli w Ośrodku Harcerskim Hufca ZHP Zawiercie, gdzie na apel przybyło ponad 200 osób, Wśród nich 5 przedstawicielek naszego kręgu. Tylko 5, więc nie mogły uczestniczyć w biegu harcerskim
i zmierzyć się z innymi w konkurencjach: strzelanie z kbks, budowa namiotu, marsz z kijami, rzucanie piłkami i wiele innych. Mogły natomiast do woli śpiewać razem z „Czarnymi diamentami” z Siemianowic. A potem tradycyjnie ognisko. Na koniec – pieczonki.

img_0147  img_0153   img_0186 img_0681   sam_4498    sam_4500 sam_4501   sam_4546    sam_4547 sam_4550

X lecie SRH „Czuwaj” – 5 kwietnia 2014r

Rok 2014 jest rokiem jubileuszowym dla naszego Stowarzyszenia. 10 lat temu powołano Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”. Powstało ono z inicjatywy byłych Komendantów Chorągwi. Już na samym początku akces do tej organizacji zgłosiło ponad 100 osób z całego województwa, w tym wielu byłych instruktorów katowickiego Hufca.
5 kwietnia w Budynku Oświatowym Biblioteki Śląskiej odbyła się uroczystość jubileuszowa – okazja do spotkania i wyróżnienia tych, który w działalności społecznej  przodują i tych, którzy tę działalność wspierają. Wśród wyróżnionych Złotą odznaką ” Za Zasługi dla  Chorągwi Śląskiej” nasza Przewodnicząca dh Stasia Jędruszek.
Szczególnym elementem tej uroczystości było odsłonięcie ufundowanej przez Członka Stowarzyszenia tablicy pamiątkowej miała swoja siedzibę informującej o tym ,że w tym budynku w okresie międzywojennym Komenda Chorągwi Śląskiej Harcerzy.
Spotkanie zakończył koncert w wykonaniu zespołu z Zawiercia.

_e2j1196   _e2j1199   _e2j1327 sam_3495

Walne Zebranie Delegatów SRH „Czuwaj” – 14 grudnia 2013 roku

14 grudnia 2014 roku delegaci naszego kręgu uczestniczyli w kolejnym Walnym Zebraniu Delegatów Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”.
Walne Zebranie odbyło się w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie. Organy Stowarzyszenia rozliczyły się z pracy w czasie mijającego roku. Przyjęto program działania na rok kolejny.
Spotkanie tradycyjnie zakończyło się kręgiem, opłatkowymi życzeniami i obiadem wigilijnym.

sam_3469   sam_3474   sam_3478 sam_3479

Andrzejki 28 listopada 2013 roku

Tym razem postanowiliśmy wrócić do tradycji. Okazją były Andrzejki. Spotkaliśmy się z tej okazji w  „Rudym Goblinie”, by sprawdzić, co czeka nas w bliższym i dalszym czasie. Tradycyjne wróżby i zabawy przygotowała Przewodnicząca ze swoimi pomocnicami. Było zatem wróżenie z wosku, ze kart, z butów, i wiele innych. Był też dobry poczęstunek.

sam_3436    sam_3439    sam_3440 sam_3442   sam_3443    sam_3444 sam_3445   sam_3447     sam_3449 sam_3450

Ognisko u Mieci – wrzesień 2012

We wrześniu postanowiliśmy spotkać się przy ognisku. Harcerskim zwyczajem pośpiewać, wymienić się doświadczeniami i wspomnieniami. Gościny udzieliła nam Druhna Miecia, bo to na terenie jej ogródka rozpaliliśmy nasze czuwajkowe ognisko. Zasiadły przy  nim 22 osoby. Naszymi gośćmi byli harcerze z X Szczepu. Śpiewanie, jak to w harcerzy trwało do późnego wieczora.

img_4338    img_4373    img_4382 img_4419    img_4437

50 –  lecie Harcerskiej Akcji Letniej „Klimczok”

Rok 2012 – to 50- lecie Harcerskiej Akcji Letniej „Klimczok”, czyli rozpoczęcia obozowania na terenie Beskidu Śląskiego i Żywieckiego. Wszyscy tam zdobywaliśmy pierwsze harcerskie umiejętności obozowe, przezywali pierwsze warty, pierwsze ogniska, wędrowaliśmy beskidzkimi szlakami. Tam zdobywaliśmy nasze instruktorskie szlify i doświadczenia. Wszak jedną
z klimczokowych  stanic jest ośrodek obozowy w Hufca ZHP Katowice w Jaworzu Nałężu – Ośrodek . Ośrodek, który ciągle harcerzom służy. Z udziału w tych uroczystościach nie mogliśmy zrezygnować. Już wiosną nasz Przewodniczący przygotował swoje wspomnienia, które zamieszczone zostały w książce „Wrośnięci w Śląski Beskid”.

Jubileuszowe uroczystości odbyły się w amfiteatrze w Jaworzu i na terenie Ośrodka Obozowego Hufca Rybnik w Wapienicy. Wręczono okolicznościowe dyplomy i wyróżnienia. Piosenkom
i wspomnieniom nie było końca.

      dsc_0060      dsc_0103     dsc_0209      dsc_0222     dsc_0251     dsc_0252 dsc_0256    dsc_0298

przy_ogn

Rok 2012     Trudne początki

Katowicki Krąg Terenowy SRH „Czuwaj” – po kilku nieudanych próbach – został powołany na zbiórce założycielskiej w dniu 25 stycznia 2012 r.

Zarząd na początku swej działalności wystosował pisma do ok. 60 byłych instruktorów katowickiego hufca z zaproszeniem do wspólnego działania. W ciągu 2012 roku pozytywnie odpowiedziało na nie 18 instruktorów. Spotkania odbywały się w każdą druga środę miesiąca w siedzibie SHR „Czuwaj” w Katowicach przy ul. 3 Maja 22 oraz w harcówce zaprzyjaźnionego X Szczepu im. Pawła Stellera w Katowicach – Zawodziu. Szczepową jest tam nasza członkini – dh Malina, dlatego z tym szczepem jesteśmy szczególnie związani. Staramy się pomagać w miarę swoich możliwości – sfinansowaliśmy zakup wykładziny do harcówki, a harcerki i harcerze z drużyny młodszo harcerskiej pomagali przy organizacji Walnego Zebrania SHR „Czuwaj” w grudniu 2012 r.

Pierwszym wystąpieniem kręgu był udział w obchodach Dnia Myśli Braterskiej zorganizowanych przez Śląską Komendę Chorągwi i jej Komisję Historyczną.