Komunikaty

 

ZLOT Kręgów Terenowych SRH Czuwaj,
harcerzy i kadry instruktorskiej Chorągwi Śląskiej ZHP
z okazji 100-lecia Niepodległości Polski i 100. rocznicy powstania ZHP,
Janów 2018r.

Organizatorzy:    Zarząd Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego Czuwaj,
Komenda Chorągwi Śląskiej ZHP

Współorganizatorzy : Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej,
Gmina Janów,
Komenda Hufca ZHP w Dąbrowie Górniczej,
Krąg Terenowy SRH Czuwaj w Dąbrowie Górniczej

Uczestnicy:    Członkowie Kręgów Terenowych SRH Czuwaj,
Harcerze i Kadra Instruktorska Chorągwi Śląskiej ZHP

Termin: 1.09.2018r./sobota/

Miejsce: Kompleks wypoczynkowy „Jurajski Gród” w Piasku 3 km od Janowa /1 część/
Ośrodek Wypoczynkowy Hufca ZHP Dąbrowa Górnicza w Janowie Gmina Janów

Koszt: 15 zł

Zgłoszenia: do 10 sierpnia: elektroniczne czeslaw.surma@slaska.zhp.pl lub telefonicznie
515 286 127

Wpłaty:   do 10 sierpnia na konto SRH Czuwaj nr 65 1020 2528 0000 0602 0129 4321
z dopiskiem Zlot.

ZAPROSZENIE CZŁONKOWIE

 

dab

UWAGA!! Od początku czerwca funkcjonujemy pod nowym adresem:

ul. Kopernika 14, 40-064 Katowice

Centrum Organizacji Pozarządowych